Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli

Element graficzny

plac Wolności 26

98-220 Zduńska Wola

 

 

Telefon: 43 823-25-92

E-mail: sekretariat@mdk-zdunskawola.pl 

www.mdk-zdunskawola.pl